dinsdag 10 juli 2012

Niet doorschuiven maar aanpakken: Het neoliberale gedachtegoed

Het is u, lezer, tussen de regels door wellicht weleens opgevallen, ik ben geen liefhebber van het neoliberale gedachtegoed. En ik moet u zeggen dat wordt er in deze tijd in de aanloop naar de verkiezingen niet beter op. Ergerde ik mij al eerder aan minister Kamp, die dacht dat deportatie van werklozen naar gebieden waar wel werk is nog steeds geoorloofd is, alsof we nog in de jaren dertig van de vorige eeuw leven en de werkverschaffing ons laat ploeteren in de veenkoloniën.
Maar nu het verkiezingsprogramma van de VVD is verschenen, 'Niet doorschuiven maar aanpakken' heet het werkje, maak ik mij helemaal geen illusies meer. Dat je het als arme hardwerkende ploeteraar niet van de liberalen moet hebben, had ik allang door, en dat zij denken dat de economie nu, zoals een boom in de herfst van haar leven, 'rücksichtslos' moet worden gesnoeid en dat daar behalve het dode hout ook een groot gedeelte van het niet meer zo groeizame deel weggekapt moet worden, zodat de grote levenskrachtige takken nog beter tot hun recht kunnen komen en tot grote hoogte kunnen stijgen, lijkt logisch. Maar dat houdt voor liberalen toch al te vaak in eigen bomen eerst of moet ik zeggen eigen volk eerst, of misschien wel Nederland voor de Nederlanders en alles wat niet op het Nederlandse bosperceeltje thuis hoort gooien we over het hek bij de buren. Van de om ons heen liggende bosperceeltjes sluiten we ons af, want we ontkennen het zijn van één ecosysteem. Dat het bos juist mooi kan doorgroeien door het gebruikmaken van elkaars diversiteit dat is niet aan ze besteed, Nee elke vreemde vogel die het waagt ons perceeltje te betreden en in ëën van onze mooie hoge bomen haar nest wenst te bouwen die verjagen we gelijk, een tijdelijk plaatsje in het kreupelhout is hun deel.

De VVD denkt de PVV rechts te moeten inhalen.
Strenger asielbeleid, ontwikkelingshulp nagenoeg afschaffen, hogere eigen bijdrage in de zorg en natuurlijk de sociale zekerheid inperken, al schijnt de PVV over de laatste punten anders te denken. Kortom achter de dijken terugtrekken.

Het verkiezingsprogramma had net zo goed 'Schuld en Boete' kunnen heten. Het is de schuld van de anderen, de socialisten, de linkse hobbyisten. de langstudeerders, de Grieken, Italianen en Spanjaarden en ga zo maar door. Maar wij gaan ons eigen kasboekje op orde brengen en zij die dat niet kunnen, omdat hun rente tot ondraaglijke niveaus is door gestegen, dankzij de rating afgegeven door Amerikaanse bureaus gedomineerd door mannen in te dure pakken en te hoge salarissen, of omdat ze onvoldoende verdienvermogen hebben in de eigen economie, daar staat een boete op. De bevolking zal moeten zwoegen, pijn lijden, onder de armoedegrens leven, uit hun huis gezet worden, niet meer naar de dokter kunnen, als boetedoening omdat hun overheden de schulden niet in de hand gehouden hebben.

Maar ja, dat is niet erg want dat gebeurt allemaal buiten ons blikveld een paar perceeltjes van ons mooie eigen stukje bos verwijderd, waar we net nog met ons netjes opgepoetste snoeisetje wat noodzakelijk achterstallig snoeiwerk hebben verricht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten