maandag 16 september 2013

ibn ghaldoun

Soms bekruipt mij weleens een hele foute rechtse gedachte en het ergste is ik schaam me er niet eens voor en in petit comité spreek ik deze gedachte ook wel eens hardop uit. Natuurlijk niet zonder deze tegelijkertijd te relativeren. Zo roep ik weleens dat ik voorstander ben van een beperkte vorm van dictatuur omdat de meeste stemgerechtigde vanuit emotie, onderbuik of traditie stemmen, Het moet natuurlijk wel een linkse en sociale dictatuur zijn, maar toch.

Zo ook van de week bij de berichtgeving over de scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. de eerst refex was: 'Zie je wel, weer een vooroordeel bevestigd. Criminele, zich in onze dominant Joods/Christelijk cultuur weigerend te assimileren, Marokkanen en Turken."
U weet wel zo'n fijn onderbuikgevoel, dat fijn na boven borrelt als een oprisping die hoog nodig naar buiten moet om dat gelukzalige gevoel van opluchting te verkrijgen. En ik was niet de enige.

Ik wist uit ervaring dat het dus genuanceerder moest liggen. Mijn mening, dat bijzonder onderwijs, anders dan gebaseerd op een onderwijsfilosofie, maar op een levensvisie afgeschaft zou moeten worden werd weliswaar bevestigd, maar toch.

Nadenken en relativeren  was op zijn plaats. Nu schijnt Ibn Ghaldoun een Islamitische geschiedsfilosoof te zijn, zeg maar de Arabische equivalent van Thomas van Aquino, zelfde tijd, zelfde eeuw. Als de school geen Ibn Ghaldoun maar Thomas van Aquino had geheten was er niks aan de hand geweest, niet dat ik de staatssecretaris en het hele parlement van vooringenomenheid wil beschuldigen.

Mijn stelling is veel meer, dat het niet verwonderlijk is dat het overgrote deel van de docenten onbevoegd is volgens de Nederlandse wet. Waar vind je bevoegde docenten die op een school met Islamitische grondslag willen en kunnen werken. De polarisatie is al zo ver doorgeslagen dat het bijna een strijd is van "hun tegen ons". Maar geldt misschien hetzelfde niet voor scholen op de "biblebelt"?

Tenslotte zullen bevoegde docenten met een Islamitische geloofsovertuiging  ook niet erg dik gezaaid zijn en dat is dan waarschijnlijk ook het enige verschil tussen beide vormen van bijzonder onderwijs, dat er binnen het christelijk bijzonder onderwijs geen tekort aan docenten is die recht in de leer zijn.

Moet je dan het Islamitisch onderwijs maar afschaffen?
ja? maar dan toch ook gelijktijdig het christelijk onderwijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten